Datenschutz

1. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, om de website technisch goed te laten functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die uw internet browser op uw computer opslaat. Een cookie kan alleen informatie bevatten, die wij zelf naar uw computer sturen - privé-gegevens kunnen niet worden gelezen. De cookies vereisen slechts minimale ruimte, hebben op geen enkele manier invloed op de werking van uw computer en bevatten geen persoonsgegevens.
U kunt het opslaan van cookies op ieder moment in uw browser instellingen veranderen, als u de funktie „geen cookies accepteren“ kiest. Wij wijzen u er echter op, dat in dit geval onze website mogelijk niet meer optimaal benut kan worden.

2. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", Tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maakt.
De door het cookie gegenereerde informatie van uw gebruik van de website worden naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten conform de Overeenkomst betreffende het Europese economische gebied gecodeerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar gecodeerd. Wij wijzen u er echter op, Dat deze website Google Analytics met de toevoeging "_anonymizeIp()" gebruikt en de IP-adressen derhalve uitsluitend gecodeerd verwerkt worden, zodat een persoonlijke identificeerbaarheid uitgesloten is.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over het website-gebruik samen te stellen en met de website -en internetgebruik verbondene diensten met betrekking tot de website eigenaar van deze informatie te voorzien. Het Ip-adres betrekking hebbende op Google Analytics is niet geassocieerd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het opslaan van cookies op ieder moment in uw browser instellingen veranderen, als u de funktie „geen cookies accepteren“ kiest. Wij wijzen u er echter op, dat in dit geval onze website mogelijk niet meer optimaal benut kan worden.

U kunt ook de door de cookie gegenereerde data en bestanden verkregen door uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) aan Google zowel de verwerking van deze data door Google verhinderen, als u de volgende link download en installeert: [Link]http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de|Plugin[/Link].

[Link]http://www.google.de/analytics/terms/de.html|Google Analytics Terms[/Link]

3. Aansprakelijkheidsbeperking


De inhoud van deze website is met de grootste zorg gemaakt. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Het gebruik van de inhoud van deze website is op eigen risico van de gebruiker. Genoemde bijdragen komen overeen met de mening van de auteur en niet noodzakelijkerwijs die van de aanbieder. Het gebruik van deze website creërt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

4. Externe Links


Deze website bevat links naar websites van derden ("externe Links"). Deze websites zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder. De aanbieder heeft bij de aanvankelijke koppeling van de externe links de externe inhoud vervolgens gecontroleerd, of er sprake is van wettelijke overtredingen. Op dat moment werden geen overtredingen gevonden. De aanbieder heeft geen invloed op de aktuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte website. Het opnemen van externe links betekent niet, dat de aanbieder de inhoud die achter de verwijzing of koppeling zit zich toe eigent. Een permanente controle van externe links is voor de aanbieder zonder concreet bewijs van schending redelijkerwijs niet mogelijk. In geval van schendingen, zullen dergelijke externe links direct verwijderd worden.

5. Auteursrechten en naburige rechten


De informatie gepubliceerd op deze site zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en naburig recht. Voor elk niet door het Duitse auteursrecht en naburig recht toegestane gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve eigenaars nodig. Dit geldt in het bijzonder voor reproduktie, verwerking, vertaling, opslag, verwerken respectievelijk weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en  rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Ongeoorloofde reproductie of distributie van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

118081
Lady Duck pluche dier eend
119038
Holland Jasje
14423
Trainingspak multicolor
1236519
Tule Rok neon groen Petticoat